OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO INTERNETOVÝ objednávkový systém SHOP.GRILBAR.CZ A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek
https://SHOP.GRILBAR.CZ nebo telefonické linky +420
558 696 992
Tyto podmínky jsou účinné od 1.4.2020.

OZNAČENÍ STRAN

Prodávající a provozovatel: Jiří Lafek s.r.o., se sídlem Komorní Lhotka 312, 739 53 Komorní Lhotka, IČ:05552290, DIČ: CZ05552290, Spisová značka: C 68033 vedená u Krajského soudu v Ostravě, další kontaktní údaje email: objednavky@grilbar.cz a telefon: +420 558 696 992 dále již jenom GRILBAR

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes objednávkový systém https://SHOP.GRILBAR.CZ prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s GRILBAR nebo s ním jinak jedná.

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – GRILBAR nebo kupující.

OBECNÉ INFORMACE

1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách https://SHOP.GRILBAR.CZ, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.

3. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je 420 558 696 992 nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách https://shop.grilbar.cz) bude u GRILBAR uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro GRILBAR nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.

4. GRILBAR si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. GRILBAR si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

8. Přijetím objednávky ze strany GRILBAR je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany GRILBAR za přijatou, pokud GRILBAR nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany GRILBAR ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem GRILBAR . Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je GRILBAR oprávněna objednávku zrušit (stornovat).

9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovně GRILBAR nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a GRILBAR vzniknou z tohoto důvodu náklady, je GRILBAR oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 300,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není GRILBAR povinno zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

4. Cena zboží je včetně obalu.

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

1. Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání, platba stravenkami ( Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Déjauners, Moje stravenka ) při předání, bezhotovostně platební kartou při objednávání (prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ComGate Payments, as). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.
Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání.
Na stravenky GRILBAR nevrací!

3. V případě platby bezhotovostní platbou má po odeslání objednávky Kupující možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. GRILBAR expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.
Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující GRILBAR souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům
s výjimkou zpracovatelů plateb.

4. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.

5. Doba rozvozu:
viz
Rozvozové podmínky

6. Náklady na dodání:
Osobní odběr 0,- Kč.
Kurýrní služba (náš rozvoz) 0,- Kč - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma nebo je příplatek viz
Rozvozové podmínky.

7. Místo pro osobní odběr

GRILBAR

Komorní Lhotka 312, 739 53 Komorní Lhotka

ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝRNÍ SLUŽBOU, DOBA DORUČENÍ

Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží, ale nápoje jsou pouze doplňkový prodej a proto je nutné aby v objednávce bylo alespoň jedno hlavní jídlo. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba dodání je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby doručení (GRILBAR si vyhrazuje cca 15 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) GRILBAR neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc - v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

SEZNAM ZÓN

Viz Rozvozové podmínky

AKCE, SLEVY, BONUSY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY

1. Objednávkový systém na adrese https://shop.grilbar.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. GRILBAR nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. GRILBAR si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. GRILBAR si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je GRILBAR i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

Slevové kupóny

GRILBAR vydává slevové kupóny ve finanční hodnotě nebo na odběr konkrétního zboží, kterou GRILBAR na poukazu určí. Poukazy GRILBAR může samostatně prodávat, nebo je darovat nebo je součást reklamní kampaně. Kupón může být vázán na konkrétního uživatele (kupujícího) a může být i přenosný. Na jednu objednávku je kupující oprávněn použít maximálně 1 kupón.

Doba použitelnosti poukazu je vyznačena na poukazu, pokud by nebyla vyznačena, pak platí maximálně rok od převzetí poukazu od GRILBAR nebo je ukončen koncem reklamní kampaně. Každý slevový kupón má svůj samostatný identifikátor určený GRILBAR- kupující je na výzvu GRILBAR (vč. osoby kurýra) povinen poukaz předložit k podrobné kontrole a vždy jej předkládá/identifikuje při placení nebyl-li uplatněn elektronicky na objednávkovém systému https://shop.grilbar.cz

GRILBAR si vyhrazuje právo nepřijmout slevový poukaz, u kterého je pochybnost o jeho pravosti, případně se jedná o poškozený poukaz, či má poukaz poškozený identifikátor. V případě, že se GRILBAR rozhodně změnit podmínky pro uplatňování poukazů, informuje o tom v dostatečném předstihu potenciální kupující na svých internetových stránkách.

Slevové poukazy nelze kombinovat s ostatními akcemi např. PIZZA 3+1.

AKCE - PIZZA 2+1 nebo 3+1

Při objednávce, ve které budou alespoň 2 nebo 3 pizzy, dostane zákazník na webu možnost přidat si 1 nejlevnější pizzu, která je v objednávce zdarma. Tzn. že při objednávce např. 1 x pizza Margherita za 119,-Kč a 2x pizza Quattro formaggi za 151,-Kč má zákazník právo na jednu pizzu Margherita.

Akci nelze kombinovat se slevovými kupóny.

VĚRNOSTNÍ SYSTÉM

Za každou elektronickou objednávku je kupujícímu na jeho účet připsán určitý počet bodů, které může uplatnit při dalším nákupu 1. bod má hodnotu 1,-Kč.

Získávání bodů

Výše připsaných bodů se řídí dle následujících podmínek:

  • Za každých dvacet korun objednávky získává 1. bod

Příklad: za objednávku 420,-kupující získá na svůj účet 21 bodů.


Uplatňování bodů

Body lze uplatnit na veškeré zboží a výrobky při další objednávce.

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit GRILBAR neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. GRILBAR je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.

3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí
kupující GRILBAR , co ještě vrátit může, a dá GRILBAR náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. GRILBAR odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí GRILBAR .

8. Reklamaci vyřídí GRILBAR neprodleně. O průběhu reklamace GRILBAR kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).

9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na pobočce, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence).

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by GRILBAR již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
odstranění vady dodáním nové věci
odstranění vady
přiměřená sleva z kupní ceny
odstoupení kupujícího od smlouvy

Pokud kupující nesdělí GRILBAR výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady GRILBAR , má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu GRILBAR , což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
odstranění vady
přiměřená sleva z kupní ceny

Neodstraní-li GRILBAR vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je podrobně uvedena v dokumentu Zásady a ochrany osobních údajů GDPR, který je součástí těchto obchodních podmínek. V případě založení uživatelského účtu nebo zasílání marketingových sdělení je udělován souhlas se zpracováním osobních údajů

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.